അഴീക്കോട് വൻകുളത്ത് വയൽ ചുള്ളിയിൽ പീടികയിൽ സിപി.സലാം (62) അന്തരിച്ചുകബറടക്കം 10 am
അഴീക്കോട് ജുമാ മസ്ജിദ്അഴീക്കോട് :വൻകുളത്ത് വയൽ
ചുള്ളിയിൽ പീടികയിൽ സിപി.സലാം (62)
 അന്തരിച്ചു

ഭാര്യ: സെറീന
മക്കൾ: സിൻസിന , സിൻഷാദ് , സിൽവിന

മരുമക്കൾ: സിനാജ് , നിഷാദ് 


 

No comments

Powered by Blogger.