അഴീക്കോട് വായിപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ കെ വി രാഘവന്റെ മകൻ ദിലീപ് കുമാർ നിര്യാതനായി.


അഴീക്കോട്: വായിപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ കെ വി രാഘവന്റെ മകൻ ദിലീപ് കുമാർ നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് കൊയക്കീൽ ശ്മശാനത്തിൽ.
സഹോദരങ്ങൾ: രത്ന്ന മോഹനൻ, കനകവല്ലി, പ്രകാശൻ, ശുഭ, പ്രദീപ് കുമാർ, ശ്രീജ

No comments

Powered by Blogger.