വളപട്ടണം പാലത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടം. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

19-10-17
. 09-am

വളപട്ടണം പാലത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടം.
വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.
കാർ ആണു അപകടത്തിൽ പെട്ടത്  കൂടുതൽ വിവരം അറിവായിട്ടില്ല

No comments

Powered by Blogger.