വിശ്വകർമ്മ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ശോഭായാത്ര ഇന്ന്

വിശ്വകർമ്മ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി കണ്ണൂർ താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4.00 മണിക്ക് കണ്ണൂർ കാനത്തൂർ കാവ് പരിസരത്ത് നിന്നും ശോഭായാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു

No comments

Powered by Blogger.