പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ തിരയിൽപെട്ട് വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാതായി

പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 3 പേർ തിരയിൽ പെട്ടു. ഒരാളെ കാണാതായി. തോട്ടട സ്വദേശി അഖിലിനെ ആണ് കാണാതായത്. രക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നു

No comments

Powered by Blogger.